formulář žádosti o vrácení půjčky nebankovní půjčky a úvěry pujčka do výplaty 5000 úrok za půjčení peněz a dph pujcky do 4500 podvodné půjčky

僭主政治

希腊文Tyrannia的意译,一作“暴君政治”,指以非法手段取得政权者(僭主)建立的独裁统治。公元前7世纪—公元前6世纪在希腊的科林斯、阿哥斯、麦加拉、西基昂、雅典等城邦,都出现过僭主政治。“僭主”一词起初并无贬义,在诗人(如品达)的作品中有时亦称“僭主”为“王者”。早期希腊的僭主政治一般对于肃清氏族制度的残余曾起积极作用,但在激荡的政治斗争潮流中却往往不能久存,迄公元前5世纪—公元前4世纪,“僭主”渐含贬意,如对西西里叙拉古僭主狄奥尼修父子即是。

  含义/僭主政治

“僭主”一词来源于古代的小亚细亚地区,原本与君主同含义,但在古希腊的古风时代多用于形容城邦中依靠武力或者非法手段取得僭越权利的专制头领。僭主完全否定古希腊原有的公民大会,不经公民大会的选举,终身任职,僭主位置还可以世袭。早期僭主政治一定程度上推动了古希腊地区的殖民活动和工商业的发展,但后期,僭主多为骄奢残暴之人,僭主政治最后演变为贬义的含义。公元前7世纪-前6世纪是古希腊僭主政治的发展的巅峰时期,以古希腊的阿哥斯、科林斯、麦佳拉、萨默斯为典型。

  早期/僭主政治

早期僭主政治中,阿哥斯和科林斯的僭主政治最为典型。最早的僭主是在阿哥斯建立统治的斐冬(公元前670-前660),斐冬本人出身显贵,为了让阿哥斯在伯罗奔尼撒半岛上的特权,斐冬派军占领了奥林匹亚地区,成为第28届奥林匹克运动会(公元前668)的主持人。

得到斐冬支持的居普赛罗斯在科林斯建立僭主政治,在居普赛罗斯统治时期(公元前657-前625),其消灭了当时科林斯的权贵——巴奇阿代家族。所没收的土地分给平民,此外,居普赛罗斯还注重海外殖民活动,资助奥林匹亚的德尔菲神庙。

居普赛罗斯之子皮里安德(前625-前585)当政时期,科林斯的工商业达到巅峰时期。皮里安德在位时期,还建立了被称为“曳道”的陆地拖船路线。同时,在皮里安德在位时期,科林斯的殖民活动开始向爱琴海和黑海地区扩张。在政治上,皮里安德设立地区法庭取代以往的贵族法庭,打击贵族势力。皮里安德本人还是一位文艺爱好者,延揽众多诗人和学者,被时人成为希腊七大贤者之一。

  衰亡/僭主政治

公元前6世纪开始,僭主政治开始走向衰亡时期。主要原因是后期僭主不再关心国事,更多的是关心自己的生活和地位是否奢华和显赫。这让许多扶持僭主登位的古希腊城邦的工商业阶层开始对僭主表示不满,如科林斯的僭主皮里安德去世后,其侄子继位。但其侄子为残暴奢华之人,不满三年的统治很快被科林斯民众推翻。尽管僭主政治曾经削弱了古希腊各城邦还存在的氏族贵族势力的存在,发展了一定程度

未经允许不得转载:咸鱼百科 » 僭主政治

顶 (0)

相关推荐

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

置顶文章